You are currently browsing all posts tagged with 'КЪСМЕТ'.
Displaying 1 entry.

ЗА МНОГО ГОДИНИ С ПЪРВИЯТ ПОЗДРАВ, КОЙТО ПОЛУЧИХМЕ!!!

  • Posted on януари 2, 2011 at 13:20
ЧЕСТИТА
НОВАТА
2 0 1 1 г.
С пожелания за много здраве и късмет  посвещавам този
С
О
Н
Е
Т:

Днес настъпва… Новата година!
С надежди… с вяра и с мечти безброй!
Неусетно, Старата отмина…
и в душите сякаш… чувстваме покой!

Равносметки, тайничко си правим.
Преосмисляме… изминалите дни…
Успехите… с благодарност славим…
а за пропуските… малко ни боли!

Да изтръгнем завистта от корен!
Днеска да забравим, болки и беди!
Поглед, да отправиме покорен…
към Бог! По-щастливи дни да отреди!

Да бъдем живи, здрави и до край,
нашият живот да бъде – земен Рай!

Николай Панайотов
01.01.2011г.
гр. В а р н а